title_6698d78d344de4650603301721292685

Inovativna rješenja u katalitičkim proizvodnim procesima za potrebe farmaceutske industrije

Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014 – 2020

NAZIV PROJEKTA: Inovativna rješenja u katalitičkim proizvodnim procesima za potrebe farmaceutske industrije 

 

AKRONIM PROJEKTA: CAT PHARMA 

 

PROGRAM: Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014 - 2020 

 

ŠIFRA POZIVA: KK.01.1.1.04 

 

PRIJAVITELJ: Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska 

 

PARTNER: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska 

 

VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: prosinac 2019. - prosinac 2022. 

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 6.159.995,62 HRK 

 

IZNOS EU FINANCIRANJA: 5.232.856,28 HRK 

 

SAŽETAK PROJEKTA: Kemijska i farmaceutska industrija ključni su pokretači hrvatskog gospodarstva, a osnovno ograničenje njihovog razvoja primjena je zastarjelih postupaka i značajno zaostajanje u inovacijama. Okupljanjem multidisciplinarnog i uspješnog tima u području sinteze, spektroskopije i računalnog modeliranja, CAT PHARMA nudi platformu za razvoj inovativnih, efikasnih i ekonomičnih katalitičkih reakcija u pripravi industrijski važnih spojeva. Ovakvim održivim transferom znanja odgovaramo na probleme ovog sektora te pomažemo u pristupu novim tržištima uvodeći moderne, brze i jeftine tehnologije. 

Hide Main content block