05. siječnja 2021. godine, Hrvatska televizija emitirala je prilog o CAT PHARMA projektu u svojoj emisiji "Znanstveni krugovi". U prilogu je sudjelovao koordinator projekta Srećko Kirin, koji je prezentirao ciljeve projekta te njihovu potencijalnu primjenu u farmaceutskoj industriji, a svoj doprinos dale su i doktorandice Marija Bakija i Emina Mehić.