28. ožujka 2022. godine je, u organizaciji Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU), održana Provedbena edukacija za korisnike bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.–2020. putem online webinara na kojem je sudjelovala administratorica projekta Romana Dolović.

Program edukacije uključivao je teme izvršenja ugovornih obaveza korisnika programa te načine podnošenja izvještaja, kao i pripremu dokumentacije te upute za pregled i ocjenu ponuda tijekom postupka javne nabave.