Aleks Logožar, apsolvent Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izradio je svoj diplomski rad na Institutu Ruđer Bošković pod mentorstvom dr. sc. Srećka Kirina i dr. sc. Roberta Vianella u području sinteze te spektroskopske, kristalografske i računalne karakterizacije serije novih ML2 kompleksa različitih metala s nekoliko organskih tridentatnih liganada. Svoje rezultate prezentirao je u obliku posterskog priopćenja na 7. Simpoziju studenata kemičara, održanom 22. listopada 2022. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu pri čemu je dobio nagradu Stručnog povjerenstva za najbolji poster. Čestitke Aleksu!