Nagrade i priznanja

Aleks Logožar
Nagrada za najbolji poster
Aleks Logožar, Natalija Pantalon Juraj, Berislav Perić, Robert Vianello and Srećko I. Kirin
Stereokemija ML2 metalnih kompleksa s bpa i imda ligandima
7. Simpozij studenata kemičara, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Hrvatska, 22. listopada 2022.


Josipa Šajnović and Leon Sačer
Rektorova nagrada Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2021./2022.
Simetrični tridentatni ligandi i njihovi metalni kompleksi - sinteza i stereokemija

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
Mentorica: prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić


Ivana Ćevid
Nagrada za najbolji poster
Ivana Ćevid, Nevena Milčić, Maja Majerić Elenkov and Zvjezdana Findrik Blažević
Validation of kinetic model of halohydrin dehalogenase-catalysed synthesis of (R)-epichlorohydrin
27th Croatian Meeting of Chemists and Chemical Engineers and 5th Symposium Vladimir Prelog, Veli Lošinj, Hrvatska, 05.-08. listopada 2021.