CAT PHARMA - Ciljevi projekta

  • Razvoj novih katalitičkih procesa za potrebe farmaceutske i kemijske industrije s ciljem diseminacije rezultata u poslovni sektor i rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanje razine visoko kvalitetnih istraživačko-razvojno-inovacijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj provedbom primjenjenog istraživanja procesnih protokola kroz faze industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja.

 

  • Zapošljavanje 6 mladih istraživača (4 doktoranda, 2 poslijedoktoranda), koji će tijekom realizacije projekta steći multidisciplinarne kompetencije i znanja koja će im omogućiti konkurentnost na tržištu rada.

 

  • Opremanje istraživačkih laboratorija modernom opremom, uključujući (i) kabinet za kemijski rad, (ii) magnetske miješalice, (iii) kuglični mlin, (iv) ultrazvučnu kupelj, (v) kromatograf srednjeg tlaka, (vi) sustav plinske i tekućinske kromatografije visoke djelotvornosti, (vii) Vortex miješalicu, (viii) autoinjektor te (ix) radnu stanicu baziranu na grafičkim procesorima.

 

  • Objavljivanje 12 originalnih znanstvenih radova, 2 patentne prijave te 2 prijenosa tehnologije i znanja u gospodarski sektor, primarno u farmaceutsku industriju.